Rättsligt meddelande

Information

Företagsuppgifter

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, beträffande vissa rättsliga aspekter av informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, anges nedan identifierade uppgifter om webbplats ägaren:
Företagets namn: PARAÍSO DE LOS PINOS S.A., nedan kallad, företaget.
Företagets adress: urbanización Paraíso de los pinos, Venda des Pi des Català, número 2713.
Stad: San Francisco Javier, Formentera.
Provins: Balearerna.
Postnummer: 07860.
Skattenummer: A07029036.
E-postadress: reservas@paraisodelospinos.com
Telefon: (+34) 971 32 26 13
Företagets registreringsuppgifter: företaget är inskrivet i Balearernas handelsregister i volym 166, ark 36, avdelning 105, blad 3354.

Användarvillkor

Detta rättsliga meddelande syftar till att reglera denna webbplats tillgång och användning. Webbplatsens ändamål är att ge användarna information, nyheter om företaget, samt dess kontaktuppgifter eller annan information som anses vara intressanta för användarna. 
Denna webbplatsens ägare kan när som helst, och utan förvarning, ändra webbplatsen utformning, presentation och/eller konfiguration, användarvillkor, såväl som alla tjänster.

Villkor för tillgång och användning av webbplatsen

Användaren samtycker till att använda den här webbplatsen samt dess tjänster i enlighet med lagen, goda seder och allmän ordning, samt detta rättsliga meddelande.
All annan användning av den här webbplatsen för andra ändamål är strängt förbjuden. Användare behöver inte registrera sig eller vara medlem för att använda eller få tillgång till denna webbplats. 
Informationen som företaget tillhandahåller på den här webbplatsen måste vara sanningsenlig. Användaren förbinder sig att lämna ut sanningsenliga uppgifter i formulären. 
Användaren ska vara ensam ansvarig för alla felaktiga eller falska utlämmnade uppgifter vars innehåll kan komma att skada företaget eller tredje part . 
Användaren förpliktar sig att använda innehållet och tjänsterna som företaget erbjuder via den här webbplatsen på ett lämpligt sätt, och att inte använda dessa uppgifter för olagliga, kriminella eller omoraliska verksamheter som strider mot allmän ordning.

Skydd av personuppgifter

Genom detta rättsliga meddelande, informerar företaget användarna om deras sekretesspolicy och skydd av personuppgifter. 
På så sätt kan användaren välja att frivilligt lämna ut personliga uppgifter, antingen via de formulär som finns på webbplatsen eller via e-post till de angivna e-postadresserna.
I samstämmighet med den organiska lagen 15/1999 från 13 december gällande Dataskydd av personlig karaktär, informerar vi användarna om att den data som samlas in från formulären via denna webbplats eller e-post innebär att du godkänner och samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy. På samma sätt informerar vi dig om att företaget är ansvarig för uppgifternas behandling och att de uppgifter som tillhandahålls i bokningsformulären, vid behov, kommer att överföras till banken via betalningssystemet. 
Företaget, informerar dig om att alla uppgifter som du tillhandahåller oss kommer att lagras på ett register för personuppgifter tillhörande Spaniens personskyddsmyndigheter och vars syfte är att kontrollera den administrativa förvaltningen, reservationer, tjänster, marknadsföring, incheckning och utcheckning.
Företaget garanterar att alla personuppgifter som lämnas hanteras konfidentiellt. På samma sätt förbinder sig företaget att uppfylla bestämmelserna i den spanska förordningen 15/1999 av den 13 december gällande dataskydd av personuppgifter(Ley Orgánica sobre Protección de Datos de carácter personal).
Rätt till åtkomst, ändring, borttagning och avsägning, kan utövas i enlighet med gällande regler, genom att skicka en ansökan med ett identitetsbevis till adressen som anges vid denna rättsliga textens sidhuvud.

Bokningssektion

Fälten med Namn, E-post, Telefon, och ankomst och resedatum är obligatoriska för det angivna ändamålet, om dessa inte anges, kan de inte skickas.

Kontaktsektion

Fälten med Namn, E-post och meddelande är obligatoriska för dess avsedda syfte, om de inte fylls i, kan de inte skickas.

Friskrivningsklausul och ansvar

Denna webbplats som utvecklats av företaget, ger tillgång till information om tjänster och aktiviteter som företaget anser vara av användarnas intresse, i syfte att förbättra våra tjänster. 
Företaget försöker åtgärda de fel som upptäcks. Trots dessa ansträngningar kan det ändå uppstå fel i filer eller något innehåll som skapats, och vi kan därmed inte garantera att tjänsterna inte avbryts eller på något annat sätt påverkas av dessa fel.
Denna webbplats, innehåller några länkar till externa sidor över vilka företaget inte har någon kontroll och som vi inte kan ställas till svars för.
För alla tvistfrågor eller frågor rörande företagets webbplats, ska alla tvister som uppstår till följd eller i samband med användningen av denna webbplats, behandlas enligt spansk lagstiftning av domstolen i Ibiza- på Balearerna-Spanien.