Juridiske råd

Informasjon

Trykkedato

I samsvar med artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli, samfunnstjenester for informasjon og elektronisk handel, er identifikasjonsinformasjonen til eieren av nettsiden:
Offisiell betegnelse: PARAÍSO DE LOS PINOS S.A., heretter Selskapet.
Hovedkontor: urbaniseringen Paraíso de los pinos, Venda des Pi des Català, número 2713.
Sted: San Francisco Javier, Formentera.
Provins: Balearene.
Postnummer: 07860.
MVA-nummer: A07029036.
E-postadresse: reservas@paraisodelospinos.com
Kontaktnummer: (+34) 971 32 26 13
Dato for registrering i handelsregisteret: innskrevet i handelsregisteret i Balearene til volum 166, side 36, bok 105, ark 3354 .

Bruksbetingelser

Denne juridiske erklæringen fastsetter bruken av denne nettsiden, hvis hensikt er å tilby sine brukere informasjon, nyheter og kontakter relatert til Selskapet, eller informasjon som betraktes å være av interesse for brukerne. 
Eieren av nettsiden kan på ethvert tidspunkt og uten forvarsel endre utseendet, presentasjon og/eller konfigurasjon av dette nettstedet, dettes brukervilkår i tillegg til noen av eller alle tjenestene.

Betingelser for tilgang og bruk av nettsiden

Brukeren samtykker i å bruke nettsiden og dennes tjenester på behørig måte, fullstendig underlagt loven, i henhold til vanlig skikk og bruk, underlagt bruksvilkårene.
Det er eksplisitt forbudt å bruke denne nettsiden i noen annen hensikt. Tilgangen til og bruken av nettstedet krever ikke foregående abonnement eller registrering av brukerne. 
Informasjonen som brukeren oppgir til Selskapet skal være korrekt. Brukeren garanterer at all informasjon som han/hun oppgir i utfylling av skjemaene er korrekt. 
Brukeren har eneansvar for uriktige eller unøyaktige opplysninger som han/hun oppgir og som kan volde skade på Selskapet eller tredjeparter på grunn av oppgitt informasjon. 
Brukeren samtykker i å bruke innholdet og tjenestene Selskapet tilbyr på denne nettsiden og ikke bruke de for å utføre handlinger som er ulovlige eller ikke i samsvar med vanlig skikk og bruk og offentlig orden.

Beskyttelse av personlig informasjon

Gjennom denne juridiske erklæringen, informerer Selskapet brukerne av denne nettsiden om sine retningslinjer for personvern og beskyttelse av personlig informasjon. 
I denne konteksten kan brukeren frivillig oppgi personlig informasjon, enten gjennom datainnsamlingsskjemaer på nettsiden, eller gjennom oppgitte e-postadresser.
I henhold til det som er oppgitt i den organiske loven 15/1999, av 13. desember om personvern, informerer vi om at innsending av all informasjon av personlig karakter gjennom skjemaene på nettsiden eller via e-post, utgjør en godkjennelse og samtykke av behandlingen av denne i henhold til betingelsene oppgitt i disse retningslinjene for personvern. Likeledes informeres det om at Selskapet er ansvarlig for behandlingen av informasjonen og at informasjonen oppgitt i bestillingsskjemaet blir overgitt til en bank hvis dette er påkrevd av betalingssystemet.
Selskapet informerer om at informasjonen som du sender inn, blir en del av et register med personlig informasjon som behørig blir innregistrert i registrene til det Spanske byrå for personvern, hvis hensikt er å kontrollere administrasjon, bestillinger, tjenester, handel, innsjekking og utsjekking.
Selskapet garanterer at innsendt informasjon forblir konfidensiell. Likeledes er Selskapet bundet til å overholde bestemmelsene fastsatt i Utviklingsreglementet i følge den kongelige Decreto 1720/2007, av 21. desember, tilknyttet den Organiske lov 15/99 av 13. desember om beskyttelse av personlig informasjon.
Utøvelse av tilgangsrettigheter, utbedring, kansellering og motsettelse, kan utføres i henhold til nåværende bestemmelser, på forespørsel, mot fremleggelse av legitimasjon og på adressen oppgitt i begynnelsen av dette juridiske vedlegget.

Bestillingsskjema

Det informeres om at feltene navn, e-post, telefon og ankomst- og avgangsdato er obligatorisk for den etablerte hensikt, hvis disse ikke fylles ut, vil ikke noe bli innsendt.

Kontaktskjema

Det informeres om at feltene navn, e-post og melding er obligatorisk for den etablerte hensikt, hvis disse ikke fylles ut, vil ikke noe bli innsendt.

Klausul om ansvarsfritagelse og lovlydighet

Denne nettsiden er utviklet av Selskapet og tilbyr tilgang til informasjon om tjenester og aktiviteter som Selskapet betrakter å være av interesse for brukerne, i den hensikt å forbedre tjenestene. 
Selskapet tilstreber å korrigere alle feil som oppdages. Likevel kan det hende at noe innhold ikke er feilfritt, av denne grunn kan det ikke garanteres at tjenesten ikke avbrytes eller påvirkes på noen annen måte som en følge av nevnte problemer.
Denne nettsiden inneholder tidvis lenker til eksterne nettsider. Selskapet har ingen kontroll over disse og av denne grunn godtar ikke Selskapet noe ansvar for disse.
For alle spørsmål av juridisk art eller som gjelder Selskapets nettside, vil spansk lovgivning være gjeldende og for løsning av alle konflikter som måtte oppstå på grunn av eller relatert til bruken av denne nettsiden, benyttes domstolene på Ibiza – Balearene - Spania.