Lakiteksti

Tiedot

Yhtiön tiedot

Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupan palveluihin liittyvän, 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 artiklan 10 mukaisesti, verkkosivuston haltijan tiedot on esitetty seuraavassa:
Toiminimi: PARAÍSO DE LOS PINOS S.A., tästä eteenpäin, yhtiö.
Toimipaikka: Urbanización Paraíso de los pinos, Venda des Pi des Català, número 2713.
Paikkakunta: San Francisco Javier, Formentera.
Maakunta: Illes Balears.
Postinumero: 07860.
Verotunnus C.I.F.: A07029036.
Sähköpostiosoite: reservas@paraisodelospinos.com
Puhelin: (+34) 971 32 26 13
Tiedot kirjauksesta Kaupparekisteriin: Kirjattu Baleaarien Kaupparekisteriin, osa 166, lehti 36, kirja 105, sivu 3354.

Käyttöehdot

Tämä lakiteksti säätelee tämän verkkosivuston käyttöä ja sille pääsyä. Sivuston tarkoituksena on tarjota käyttäjille tietoja, uutisia ja yhtiöön liittyviä yhteystietoja, tai tietoja, jotka katsotaan käyttäjiä kiinnostaviksi.
Verkkosivuston haltija voi muuttaa koska tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta sivuston, sen käyttöehtojen sekä joidenkin tai kaikkien palvelujen suunnittelua, esitystapaa ja/tai määritystä.

Ehdot verkkosivuston käytöstä ja sivustolle siirtymisestä

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa ja sen tarjoamia palveluita asianmukaisesti lakien, hyvien tapojen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Kaikki tämän sivuston käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö on erityisesti kiellettyä. Sivuston käyttämiseen tai sille pääsyyn ei vaadita käyttäjiltä tätä edeltävää ilmoittautumista tai rekisteröitymistä.
Käyttäjien yhtiölle toimittamien tietojen tulee olla todenperäisiä. Käyttäjä takaa kaikkien lomakkeiden täyttämisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuuden.
Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa kaikista vääristä tai virheellisistä tiedoista, joita hän ilmoittaa ja jotka saattaisivat aiheuttaa yhtiölle tai kolmansille tahoille haittaa.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään asianmukaisesti yhtiön tämän verkkosivuston kautta tarjoamaa sisältöä ja palveluita ja olemaan käyttämättä niitä laittomiin, lainvastaisiin tai hyvän tarkoituksen ja julkisen järjestyksen vastaisiin tarkoituksiin.

Tietosuoja

Tämän lakitekstin puitteissa yhtiö ilmoittaa verkkosivuston käyttäjille sen yksityisyyteen ja henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen liittyvät käytänteensä.
Käyttäjä voi toimittaa yhtiölle vapaaehtoisesti henkilökohtaisia tietoja, joko verkkosivustolla olevien tietojen keräämiseen tarkoitettujen lomakkeiden kautta, tai annettujen sähköpostiosoitteiden kautta.
Sen mukaan, mitä on määrätty henkilötietojen suojaamisesta 13. joulukuuta annetussa perustuslakiin perustuvassa laissa 15/1999, ilmoitamme käyttäjille, että minkä tahansa verkkosivustolla olevan lomakkeen tai sähköpostin kautta toimitetun henkilötiedon lähettäminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä suostuu ja antaa luvan niiden käsittelyyn tässä tietosuojakäytänteessä ilmoitetulla tavalla. Niin ikään ilmoitamme, että yhtiö vastaa tietojen käsittelystä ja että varauslomakkeessa annetut tiedot toimitetaan pankkilaitokselle, mikäli tämä olisi tarpeellista käytetyn maksujärjestelmän johdosta.
Yhtiö ilmoittaa, että tiedot, joita käyttäjä sille toimittaa, liitetään henkilötietotiedostoon, joka on asianmukaisesti rekisteröity Espanjan tietosuojaviraston tiedostorekisteriin. Mainitun tiedoston tarkoituksena on valvoa hallinnoinnin, varausten, palvelujen, mainonnan, sisäänkirjautumisen ja uloskirjautumisen toimintoja.
Yhtiö takaa annettujen tietojen luottamuksellisuuden. Niin ikään yhtiö sitoutuu noudattamaan velvoitteita, jotka sille kuuluvat henkilötietojen suojelusta 13. joulukuuta annettuun perustuslakiin perustuvaan lakiin 15/99 liittyvän 21. joulukuuta annetun kuninkaallisen asetuksen 1720/2007 mukaisessa asetuksessa lain soveltamisesta.
Käyttäjät voivat harjoittaa oikeuttaan saada tietoonsa, korjata, peruuttaa ja vastustaa mainittuja tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti esittämällä siihen liittyvän pyynnön, jossa tulee mainita henkilötiedot ja joka tulee osoittaa tämän lakitekstin alussa mainittuun osoitteeseen.

Varausosio

Ilmoitamme, että varausosion nimi-, sähköposti-, puhelin- ja tulo- ja lähtöpäivät – osioiden täyttäminen on pakollista niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, ja jos kyseisiä tietoja ei täytetä, varausta ei lähetetä.

Yhteystieto-osio

Ilmoitamme, että nimi-, sähköposti- ja viestiosioiden täyttäminen on pakollista niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, ja jos kyseisiä tietoja ei täytetä, viestiä ei lähetetä.

Vastuuvapautuslauseke ja oikeustoimivalta

Tällä yhtiön kehittämällä verkkosivustolla annetaan tietoa palveluista ja toiminnoista, joiden yhtiö katsoo kiinnostavan käyttäjiä, ja niiden tarkoituksena on palvelujen parantaminen. Yhtiö valvoo sivustoa havaittujen virheiden korjaamiseksi. Tästä huolimatta joissakin luoduissa tiedostoissa tai sisällöissä saattaa ilmetä virheitä, ja tämän johdosta emme voi taata, että mainittua palvelua voitaisiin tarjota keskeytyksettä tai ettei siinä ilmenisi muita häiriöitä mainittujen ongelmien johdosta.
Tällä verkkosivustolla on toisinaan linkkejä muille sivustoille, joita yhtiö ei pysty valvomaan millään tavalla, ja näin ollen yhtiö kieltäytyy kaikesta niihin liittyvästä vastuusta. Kaikki yhtiön verkkosivustoon liittyvät kysymykset tai riitatapaukset tulee ratkaista Espanjan lainsäädännön mukaisesti, jolloin tämän verkkosivuston käytöstä johtuvat, tai siihen liittyvät ristiriidat ratkaistaan Ibizan – Baleaarien saaret – Espanja – tuomio- ja oikeusistuimissa.